คุณสามารถแลกเปลี่ยนระหว่าง E Currency ได้ผ่านบริการของเรา โดยอัตราแลกเปลียนถูกกําหนดไว้ที่ เมนู “แลกเปลี่ยน” (Max. คือจํานวนเงินสูงสุดที่ ซื้อหรือขายได้)

เมนู : เติมเงิน Bitcoin ผ่าน True Wallet เติมเงิน OKPay ผ่าน True Wallet เติมเงิน Perfext Money ผ่าน True wallet เติมเงิน Payeer ผ่าน True wallet แลกเปลี่ยน

#สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการดําเนินการได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (ไม่จํากัดจํานวนรอบ)