โปรดติดต่อก่อนทํารายการขายเหรียญของคุณทุกครั้ง โดยอัตราแลกเปลียนถูกกําหนดไว้ที่ หน้าเว็บไซต์” (Max. คือจํานวนเงินสูงสุดที่ ซื้อหรือขายได้)

เมนู : เติมเงิน Paypal ผ่าน AirPay wallet เติมเงิน Paypal ผ่าน ธนาคาร เติมเงิน Payeer ผ่าน AirPay wallet เติมเงิน Payeer ผ่าน ธนาคาร แจ้งชําระเงิน

#สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการดําเนินการได้ที่ด้านล่างของเว็บไซต์ (ไม่จํากัดจํานวนรอบ)