การติดตั้ง กระเป๋าสตางค์ Bitcoin และใช้งานเบื้องต้น เพื่อใช้ในการรับเงิน หรือส่งเงินbitcoin-core-2017สามารถ ดาวโหลดน์ ได้ที่ Bitcoin Core

กระเป๋าสตางค์รุ่นล่าสุดของของ Bitcoin คือ Bitcoin Core ในรูปแบบฟรี ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้การชำระเงินทั่วโลกได้ฟรี ง่ายและปลอดภัยสามารถใช้ได้บนทุกระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ รองรับ ระบบปฎิบัตการ Windows, Linux, และ Mac OS X

Bitcoin Core เบื้องต้นจะใช้เวลาและดาวน์โหลดข้อมูลเป็นเวลานาน เนื่องจากจำนวนข้อมูลที่มาก คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแบนด์วิดธ์เพียงพอและจัดเก็บข้อมูลสำหรับบล็อกขนาดเต็มห่วงโซ่ (พื้นที่ว่างต้องมากกว่า 90GB) โดยเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

การติดตั้ง Bitcoin Core

1.ดาวน์โหลดโปรแกรมกระเป๋าสตางค์และทําการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

bitcoin-core-overview

2.รอการตรวจสอบการ Sync ของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่มีจํานวนมากและในอนาคตจะเพิ่มข้อมูลขึ้นอีก อาจใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วัน ในการดาวน์โหลดข้อมูลครบและสามารถทําธุรกรรม รับ ส่ง Bitcoin ได้ทั้งหมด เมื่อข้อมูลทั้งหมด Sync กับเครือข่ายเน็ตเวิร์คแล้วก็สามารถ รับ ส่งได้ทันที ในส่วนหน้าหลักของกระเป๋าเงิน เป็นรายการสรุปการ รับเงิน และส่งเงิน

bitcoin-core-receive

3.ในส่วนหน้าการส่งเงิน ประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้

3.1 Pay To คือ Bitcoin Address ของผู้รับปลายทาง
3.2 Lable คือ ป้ายกํากับ เช่น เราจัดส่งให้ นายมาร์ค เราก็เขียนกํากับไว้
3.3. Amount คือ จํานวน Bitcoin ที่เราจะส่งให้ผู้รับปลายทาง
3.4 Fee ค่าธรรมเนียม คุณควรจ่ายค่าธรรมเนียมสักนิดเพื่อให้การทําธุรกรรม เร็วขึ้นโดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 0.0001 – 0.001 BTC ต่อการส่งเงิน 1 ครั้ง

ในกรณีที่ ค่าธรรมเนียมน้อย หรือ 0 ค่าธรรม จะใช้เวลาที่นานมาก อยู่ที่ 6 ชั่วโมง ถึง 2 วัน

bitcoin-core-send

4.ในส่วนหน้าการรับเงิน ประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้

4.1 Labal คือ ป้ายชื่อกํากับ เช่น นายมาร์ค
4.2 Amount คือ จํานวนเงินที่ฝากเข้าผ่านเลขที่บัญชี
4.3 Message คือ ข้อความกํากับ เช่น ค่าอาหาร อื่นๆหากต้องการแสดงเลขที่บัญชี Bitcoin Address ให้กดโชว์ จะแสดงเลขที่ในรับเงิน Bitcoin ท่านสามารถฝากเข้ามายังเลขที่บัญชีดังกล่าวได้ทันที

bitcoin-core-transactions

5.ในส่วนหน้าการเก็บรวบรวมประวัติการทําธุรกรรมทั้งหมด จะแสดงข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้

5.1 Status สถานะการทําธุรกรรม สมบูรณ์ หรือ ยังไม่สมบูรณ์
5.2 Type ชนิดการทําธุรกรรม เช่น ส่ง หรือ รับ
5.2 Date วัน เวลา ในการทํารายการ
5.3 Address คือ ที่อยู่ Bitcoin Address ในกรณีฝากเข้ากระเป๋าสตางค์ หรือ Message ข้อความกํากับ กรณีส่งไปยังผู้รับปลายทาง
5.4 Amount คือ จํานวน Bitcoin ที่ได้รับ

คุณสามารถเช็คการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายเน็ตเวิร์คกับ กระเป๋าสตาง Bitcoin ได้ที่กรงจักรด้านล่างขวามือ

เมนู : แจ้งโอนเงิน เติมเงิน Bitcoin ผ่าน Truemoney Wallet เติมเงิน Bitcoin ผ่านบัครเติมเงิน Truemoney วิธีเติมเงิน Bitcoin ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น