ขั้นตอนการสมัคร Paypal แบบง่ายที่สุด สําหรับมือใหม่

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก Paypal ที่ถูกต้อง

วิธีสมัคร Paypal ขั้นตอนการสมัครแบบโดยรวม

1. สมัคร Gmail ก่อน เช่น ex@gmail.com

2. นํา ex@gmail.com ไปสมัคร Paypal

3. เมื่อสมัคร Paypal เรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบกล่องจดหมาย Gmail เพื่อ “ยืนยันอีเมล์” จาก Paypal

เสร็จขั้นตอนการสมัคร

วิธีสมัคร Paypal ขั้นตอนการสมัครแบบระเอียด สามารถดูได้จากด้านล่าง

1.เปิดบัญชีอีเมล์ Gmail หรือ Hotmail หรือ อื่นๆ ในที่นีใช้ของ Gmail คลิกที่นี่สมัคร Gmail (หากมีบัญชีอีเมล์แล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 2)

1.1 กรอกรายละเอียดข้อมูลอีเมล์ (สําคัญชื่อผู้ใช้งาน หรือ บัญชีอีเมล์ เช่น exameba@gmail.com ต้องนําไปสมัคร Paypal)

1.2 ขั้นตอนต่อไปกดตกลง กดยอมรับเงื่อนไปเสร็จขั้นตอนสมัครบัญชีอีเมล์ Gmail

1.3 หน้าบัญชีกล่องจดหมายอีเมล์

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2. สมัคร Paypal คลิกที่นีเพื่อสมัครสมาชิก Paypal (จําเป็นต้องมีที่อยู่อีเมล์ที่ถูกต้องและใช้งานได้จริง ห้ามกรอกมั่วจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชี Paypal ได้)

2.1 กรอกข้อมูลพื้นฐานสมัครสมาชิก Paypal ส่วนสําคัญนําบัญชีอีเมล์ Gmail ที่สมัครไว้ตามขั้นตอนที่ 1 ไส่ลงไป เช่น exameba@gmail.com

2.2 กรอกข้อมูลพื้นฐาน

2.3 เสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร (หากมีบัตรให้ใส่ข้อมูลบัตรได้เลย หากไม่มีบัตรให้กดเลือก “จะดําเนินการภายหลัง”)

2.4 บัญชี Paypal ที่เปิดใช้งานแล้ว แต่การสมัครสมาชิกยังไม่สมบูรณ์ (ขาดการยืนยันอีเมล์)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3. ขั้นตอนสุดท้ายยืนยันอีเมล์เพื่อเปิดใช้งานบัญชี (หากไม่ยืนยันบัญชีจะไม่สามารถรับและส่งเงินได้ หรือยังไม่ถูกเปิดใช้งาน)

3.1 ตรวจสอบกล่องจดหมายบัญชีอีเมล์ที่ได้ใส่ตอนสมัคร Paypal ในที่นี่ เช่น กล่องจดหมาย Gmail บัญชี exameba@gmail.com

3.2 ตรวจสอบจดหมายฉบับแรกจาก Paypal แลัว ปุ่มสีฟ้า “คลิกยืนยันอีเมล์”

3.3 กรอกรัสผ่าน

3.4 เสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยัน (หากมีบัตรให้ใส่ข้อมูลบัตรได้เลย หากไม่มีให้กดข้ามขั้นตอนเชื่อมบัตรไป)

เสร็จสินขั้นตอนการสมัครสมาชิก Paypal สามารถใช้งานบัญชีได้ทันที