ขั้นตอนยืนยันอีเมล์เพื่อเปิดใช้งานบัญชี Paypal

ตรวจสอบกล่องจดหมายบัญชี Gmail หรือ Hotmail หรือ อื่นๆ แล้วหาจดหมายฉบับแรกของ Paypal แล้วคลิกยืนยันอีเมล์เพื่อเปิดใช้งานบัญชั Paypal อย่างสมบูรณ์

1. ขั้นตอนสุดท้ายยืนยันอีเมล์เพื่อเปิดใช้งานบัญชี (หากไม่ยืนยันบัญชีจะไม่สามารถรับและส่งเงินได้ หรือยังไม่ถูกเปิดใช้งาน)

2 ตรวจสอบกล่องจดหมายบัญชีอีเมล์ที่ได้กรอกไว้ตอนสมัคร Paypal เช่น กล่องจดหมาย Gmail บัญชี ex@gmail.com

3 ตรวจสอบจดหมายฉบับแรกจาก Paypal แลัว ปุ่มสีฟ้า “คลิกยืนยันอีเมล์”

3.3 กรอกรัสผ่าน

4 เสร็จสิ้นขั้นตอนยืนยัน (หากมีบัตรให้ใส่ข้อมูลบัตรได้เลย หากไม่มีให้กดข้ามขั้นตอนเชื่อมบัตรไป)

เสร็จสินขั้นตอนการสมัครสมาชิก Paypal สามารถใช้งานบัญชีได้ทันที

หมายเหตุ: หากคุณกรอกอีเมล์มั่วตอนสมัคร Paypal หรือ อีเมล์ไม่มีอยู่จริงคุณจะไม่สามารถเปิดใช้งานบัญชีได้ ดูวิธีสมัคร Paypal อย่างละเอียดที่นี่