คําถามที่พบบ่อย

กรณีใช้บริการเติมเงิน

1.จะใช้บริการเติมเงินต้องทําอย่างไร
ตอบ คํานวนยอดที่ต้องการ หลังจากนั้น โอนเงิน หรือ เติมเงิน เข้าบัญชี Payniex คลิกดูบัญชีโอนเงิน หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว แจ้งชําระเงิน (สมารถรอรับเงิน 5 นาที – 30 นาที)

2.จะใช้บริการเติมเงินขายเรทเท่าไหร่
ตอบ อัตราเรทขายถูกกําหนดไว้หน้าแรกของเว็บไซต์แล้ว แน่นอนมันถูกปรับปรุงอยู่ทุกวัน และไม่เคยล้าสมัย คุณมั่นใจได้ว่าคุณได้รับตามยอดดังกล่าวแน่นอน

3.เติมเงินสกุลเงิน บาท และ ดอลลาร์ แตกต่างกันหรือไม่
ตอบ สกุลเงิน ดอลลาร์ สามารถซื้อของได้เลยไม่ต้องแปลงอัตราแลกเปลียน ส่วนสกุลเงิน บาท เมื่อนําไปซื้อของสกุลเงิน ดอลลาร์ จะต้องถูกแปลงอัตราแลกเปลี่ยนตามเรท อีกครั้ง จึงได้ 1 ดอลลาร์

4.จํานวนเงินสูงสุดในการเติมเงินเข้า
ตอบ จํานวนการเติมเงินสูงสุด ต่อครั้ง สูงสุดที่ 10,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง)

5.จํานวนเงินขั้นต่ำในการเติมเงินเข้า
ตอบ จํานวนการเติมเงินขั้นต่ำ 50 บาท หรือ น้อยกว่าถ้าต้องการ

6.ระยะเวลาในการดําเนินการ
ตอบ 5 นาที – 30 นาที หลังจากการแจ้งโอนเงิน

7.ช่องทางการชําระเงิน
ตอบ เว็ปไซต์ เปิดรับ 2 ช่องทาง คือ Airpay Wallet และ ธนาคาร

8.ทําไม่สถานะขึ้นว่าบัญชีไม่ลงทะเบียน
ตอบ การลงทะเบียนของคุณยังไม่สมบูรณ์ การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณยื่นยันลิ้งค์ที่ส่งให้ผ่านอีเมล์ของคุณแล้ว

9. โอนเงินผ่านธนาคารได้หรือไม่
ตอบ ตอนนี้ทางเราเปิดรับการโอนผ่านธนาคาร ต้องลงทะเบียนก่อนใช่บริการ

กรณี ขายเงินเหรียญของคุณ

1.จะขายต้องทําอย่างไร
ตอบ ติดต่อแชทด้านล่างขวามือ หรือ Line ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขาย รับเลขบัญชีโอนเงินเข้า Payniex เมื่อโอนแล้วสามารถ แจ้งชําระเงิน ได้ทันที (ดําเนินการโอนเงินเข้าธนาคาร 5 นาที ถึง 30 นาที)

2.ขั้นตํ่าในการรับซื้อ
ตอบ 100 บาท (รับซื้อทั้ง สกุลเงิน บาท THB, ดอลลาร์ USD และ สกุลเงินอื่นๆ)

3.จํานวนเงินสูงสุดในการรับซื้อ
ตอบ ทางเราไม่รับซื้อจํานวนเยอะๆ จํานวนการรับซื้อ ต่อครั้ง สูงสุดที่ 10-20 ดอลลาร์ หรือ 250-550~ บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางครั้ง)

4.เรทในการรับซื้อ
ตอบ เรทในการรับซื้อ จะถูกกําหนดไว้ในหน้าแรกของเว็ปไซต์ เรทถูกปรับปรุงให้เป็นปัจุบันอยู่เสมอ

5.บัญชี ต้องยืนยันตัวตน (Verified) หรือไม่ ?
ตอบ ไม่จําเป็นต้องยืนยันตัวตน รายการเติมเงินโอนผ่านธนาคารจําเป็นต้องยืนยัน

6.สามารถรับเงินจากช่องทางไหนได้บ้าง
ตอบ สามารถรับเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพานิช ธนาคารกรุงเทพ อื่นๆ และ ช่องทาง Truemoney Wallet (ต้องการช่องทางอื่นโปรดติดต่อแชทด้านล่างขวามือ)

7.รับสกุลเงินอื่นหรือไม่
ตอบ รับหมด ทุกสกุลเงินจะถูกแปลงเป็นเรทเงินบาท และคํานวนเรทรับเงินบาท Payniex ทันที่เมื่อมีการแลกเปลี่ยน

8.แชทไม่ออนไลน์ติดต่ออย่างไร
ตอบ หากแชทไม่ออนไลน์ สามารถฝากข้อความไว้ได้เราจะสรุปยอดและส่งกลับทางเมล์โดยเร็วที่สุด

8.ขายเหรียญโอนเข้า Truemoney Wallet อย่างไร
ตอบ ติดต่อแชทด้านล่างขวามือ หรือ Line ระบุจํานวนเงินที่ต้องการขาย รับเลขบัญชีโอนเงินเข้า Payniex เมื่อโอนแล้วสามารถ แจ้งชําระเงิน ใส่บัญชีเบอร์โทรศัพท์ Truemoney Wallet ของคุณแทนบัญชีธนาคาร (ดําเนินการโอนเงินเข้า Truemoney Wallet 5 นาที ถึง 30 นาที)