ตรวจสอบ ธุรกรรม Bitcoin ด้วย Blockchain

blockchain-2017

Blockchain ไม่ได้เป็นธนาคาร เป็นเพียงเครือข่ายเน็ตเวิร์คเก็บรวบรวมการทําธุรกรรม Bitcoin ออนไลน์การชำระเงินในนามของคุณและบุคคนทั่วไปเท่านั้น

Blockchain คือระบบโครงข่ายเน็ตเวิร์คเก็บรวบรวมการทําธุรกรรมทางการเงินของ Bitcoin โดยการเก็บ บัญทึก บัญชีการทําธุรกรรมในรูปแบบออนไลน์ Blockchain มีลักษณะเป็นเครือข่ายใยแมงมุม ที่เก็บรวบรวมสถิติการทำธุรกรรมทั้งหมดเอาไว้ และอาจรวมไปถึงการทำธุรกรรมชนิดอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมการเงินปกติ ที่จะต้องมีตัวกลางคือสถาบันการเงิน หรือสำนักชำระบัญชี แต่ระบบ Blockchain จะไม่มีตัวกลางอย่างที่เคยเป็นมา

blockchain-chack

www.Blockchain.info

Blockchain จะใช้รหัสตรวจสอบ Transaction ID ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติจากกระเป๋าชําระเงิน Bitcoin จะใช้ในการสื่อสารกับ Blockchain และตรวจสอบว่า Bitcoin นั้น ๆ คือของจริงหรือไม่ก่อนทีจะมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้นจริงตามลําดับต่อไปการตรวจสอบธุรกรรม การชําระเงิน Bitcoin ผ่าน Bitcoin บล็อก Explorer

หากคุณยังไม่มีกระเป๋า Bitcoin Wallet สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่ (ต้องการขนาดพื้นที่ 90 GB)

blockchain-address

เมื่อคุณโอนเงินคุณจะได้รับ Txid หรือ Transaction ID จากกระเป๋า Bitcoin หรือ กระเป๋าออนไลน์ สําหรับตรวจสอบการทําธุรกรรม ทางการเงิน เช่น

1165ee379a1bb214b99afc4fe9179dc5464f5d3a673e0ecfee603b1c5cdf7e3f

blockchain-local

คุณสามารถนํา Transaction ID ไปค้นหาผ่าน Blockchain ได้ทันที โดยจะแสดงรายการสถานะดําเนินการทั้งหมด จะถูกเก็บรวบรวมไว้ที่นี รวมถึงการยืนยันการทําธุรกรรม เมื่อมี 1 การยืนยันนั้นแสดงว่าคุณได้โอนเงินเสร็จแล้ว

1JVHw9iyesn9CSTDgbmKgSyyZoH9CFUFaP

blockchain-commifmation

กรณีไม่มี Txid คุณสามารถตรวจสอบผ่านที่อยู่ Bitcoin Address ได้เช่นกัน

หมายเหตุ หากคุณยังไม่ได้รับการยืนยันการทําธุรกรรมนั้น อาจเป็นเพราะจํานวนค่าธรรมเนียมที่น้อยเกินไปอาจทําให้การยืนยันล่าช้าแต่จะไม่เกิน 3 วัน

หากที่อยู่ Bitcoin Address ไม่แสดงใน Blockchain ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกระเป๋า Bitcoin Waller จะต้อง Sync กับเครือข่ายเน็ตเวิร์ค

เมนู : แจ้งโอนเงิน เติมเงิน Bitcoin ผ่าน Truemoney Wallet เติมเงิน Bitcoin ผ่านบัครเติมเงิน Truemoney วิธีเติมเงิน Bitcoin ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น