วิธีการเติมเงินเข้า PayPal และ Steam

กรณี เติมเงินเข้าบัญชี PayPal

1. คํานวนราคาอัตราการขาย PayPal ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และเงินที่ได้รับให้เรียบร้อย (สามารถคํานวนได้ผ่านทางช่องทางตารางคิดเลขของเว็ปไซต์)

2. เมื่อคํานวนอัตราการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สามารถโอนเงินได้ทาง ช่องทาง ต่อไปนี้ (เลือกชําระเงิน 1 บัญชี)

# รองรับ ธนาคารกสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์

โปรดติอต่อ แชทด้านล่างขวามือ, Line ,โทรศัพท์ อื่นๆ เพื่อขอเลขบัญชี

#หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว คุณต้องจําเวลาในการโอนโดยประมาณ เพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน (ควรเก็บหลักฐานไว้ทุกครั้งหลังโอนเงิน)

3. เมื่อทําการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ “แจ้งการโอนเงิน” ที่เมนูด้านบนเว็ปไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมยืนยันการโอน

4. รอรับ SMS OTP 6 หลัก จากเราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณทุกครั้ง หลังจากได้รับรหัสแล้ว ตอบกลับหมายเลข 6 หลัก ผ่าน แชท หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ทันที (กรณีรายการน่าสงสัยหลอกลวงให้บุคคลอื่นโอนเข้ามา เราจะขอเอกสารเพิ่มเติ่ม)

5. เราจะดําเนินการโอนเงินให้คุณภายใน 5-30 นาที เมื่อทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสถานะการดําเนินการด้านล่างของเว็ปไซต์

กรณี ขายเงิน PayPal

1. ติดต่อทางเรา ผ่านช่องทางแชทบ็อค หรือช่องทางต่อไปนี้ (ขั้นตํ่าในการรับซื้อ 10 ดอลลาร์ สูงสุด 50 ดอลลาร์)

contact-02

2. โอนเงินเข้าบัญชี PayPal ของทางเรา (โปรดติดต่อขอรับบัญชี)

3. เมื่อทําการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ “แจ้งการโอนเงิน” ที่เมนูด้านบนเว็ปไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมยืนยันการโอน

4. เมื่อทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏสถานะการดําเนินการด้านล่างของเว็ปไซต์

กรณี เติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet

1. ตรวจสอบอัตราการขาย Steam Wallet คํานวนค่าเงินดอลลาร์ และเงินบาทที่ได้รับให้เรียบร้อย (ค่าเงิน ดอลลาร์ และเงินบาท แปลงอัตโนมัติ)

2. เมื่อคํานวนอัตราการซื้อขายเรียบร้อยแล้ว สามารถโอนเงินได้ทาง ช่องทาง ต่อไปนี้ (เลือกชําระเงิน 1 บัญชี)

# รองรับ ธนาคารกสิกรไทย และ ไทยพาณิชย์

โปรดติอต่อ แชทด้านล่างขวามือ, Line ,โทรศัพท์ อื่นๆ เพื่อขอเลขบัญชี

#หลังจากโอนเงินเสร็จแล้ว คุณต้องจําเวลาในการโอนโดยประมาณ เพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน (ควรเก็บหลักฐานไว้ทุกครั้งหลังโอนเงิน)

3. เมื่อทําการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทําการ “แจ้งการโอนเงิน” ที่เมนูด้านบนเว็ปไซต์ กรอกข้อมูลให้ครบ พร้อมยืนยันการโอน

4. รอรับ SMS OTP 6 หลัก จากเราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณทุกครั้ง หลังจากได้รับรหัสแล้ว ตอบกลับหมายเลข 6 หลัก ผ่าน แชท หรือ ช่องทางการติดต่ออื่นๆ ได้ทันที (กรณีรายการน่าสงสัยหลอกลวงให้บุคคลอื่นโอนเข้ามา เราจะขอเอกสารเพิ่มเติ่ม)

5. เมื่อทํารายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่ง Steam Wallet Code รหัสเติมเงิน ให้ผ่าน Email และ จะปรากฏสถานะการดําเนินการด้านล่างของเว็ปไซต์