แบบฟอร์มแจ้งชําระเงิน

กรอกแบบฟอร์มด้านล้างเพื่อแจ้งการชําระค่าสินค้าและบริการ

✚ แจ้งโอนผ่าน วอลเล็ต Wallet

ชื่อของคุณ หรือ ชื่อบัญชี Truemoney Wallet

Email อีเมล์

# เบอร์โทรศัพท์ หรือ เบอร์โทรศัพท์ Truemoney Wallet (กรณี Truemoney Wallet ต้องตรงตามหมายเลขที่โอนเข้ามา ถ้าไม่ตรงทางเราจะโอนกลับ)

โอนเงินผ่านบริการ

ใช้บริการ

จํานวนเงินที่โอน

บัญชีรับเงิน Email, Uxxx, Pxxx (เช่น Payniex@gmail.com, U234879, P23142 อื่นๆ)

คําเตือน บัญชี PayPal ที่สมัครใหม่ต้องยืนยันอีเมล์หลังสมัครด้วย เพื่อเปิดใช้งานบัญชี บัญชีที่ไม่ยืนยันอีเมล์จะรับและส่งเงินไม่ได้

วันที่โอน /วัน/เดือน/ปี เช่น 05/06/2559

เวลาที่โอน เช่น 10:00 น.

คุณต้องการรับสกุลเงิน  USD ดอลลาร์  Bath บาท

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)

✚ แจ้ง ซื้อ-ขาย Bitcoin

ชื่อ-นามสกุล ของคุณ

อีเมล์ของคุณ (เช่น Payniex@gmail.com)

คุณต้องการใช้บริการ  ซื้อ Bitcoin ขาย Bitcoin

กระเป๋าสตางค์ Bitcoin สําหรับรับเงิน หรือ โอนเข้ามาในกรณีขาย (เช่น 1ENwZBa8K7nt9TrApP6En2T2MNrdZWA3ko)

ในกรณีขาย หากสั่งซื่อให้ข้ามไป #ระบุธนาคารที่ต้องการรับเงิน เช่น ธนาคารกสิกร บัญชี 004-xxxxx-1 ชื่อบัญชี Payniex

เบอร์โทรศัพท์

ใช้ผ่านบริการ

ราคา Bitcoin โดยประมาณ (สามารถดูได้ที่หน้าคํานวน)

จํานวนเงินที่โอน บาท กรณีสั่งซื้อ หรือ BTC กรณีขาย

วันที่โอน /วัน/เดือน/ปี เช่น 05/06/2559

เวลาที่โอน เช่น 10:00 น.

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)

✚ แจ้ง ขายเหรียญ เข้าธนาคาร

ชื่อของคุณ

Email หรือ บัญชี ที่โอนเข้ามาขาย(เช่น Payniex@gmail.com)

เบอร์โทรศัพท์

ใช้บริการ

จํานวนเงินที่ต้องการขาย (โปรดคํานวนอัตราการรับซิ้อที่หน้าแรกของเว็บไซต์)

คุณต้องการขาย สกุลเงิน  USD ดอลลาร์  Bath บาท  สกุลเงินอื่นๆ โปรดติดต่อ

ธนาคารที่ต้องการรับเงิน

ชื่อบัญชีธนาคาร หรือ (ชื่อบัญชี Truemoney Wallet)

เลขที่บัญชีธนาคาร หรือ (เบอร์โทรศัพท์ Truemoney Wallet)

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)

✚ แจ้งโอนเงินสั่งซื้อ ผ่านธนาคาร

Username ชื่อผู้ใช้ (ต้องยืนยันตัวตนแล้วเท่านั้น)

ชื่อ-นามสกุล ของคุณ (ต้องตรงกับที่ได้ลงทะเบียน)

เลขที่บัญชีธนาคารที่โอนเข้ามา (ต้องตรงกับที่ได้ลงทะเบียน)

Email อีเมล์

เบอร์โทรศัพท์

ธนาคารที่โอนเข้ามา

ใช้บริการ

บัญชีรับเงิน Email หรือ ที่อยู่่ Wallet หรือ ที่อยู่ Bitcoin ของคุณ (เช่น Payniex@gmail.com หรือ บัญชี E Currency อื่นๆ)

จํานวนเงินที่โอน

คุณต้องการรับ สกุลเงิน  USD ดอลลาร์  Bath บาท  BTC Bitcoin

วันที่โอน วัน/เดือน/ปี เช่น 07/04/2560

เวลาที่โอน เช่น 10:00 น.

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)

✚ แลกเปลี่ยน

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เบอร์โทรศัพท์

บัญชีที่โอนเงินเข้า บัญชีของเรา (P918xxx หรือ อื่นๆ)

ต้องการแลกเปลี่ยน (โปรดดูเรทแลกเปลี่ยนที่ เมนู "แลกเปลี่ยน")

ต้องการรับ

บัญชีที่ต้องการรับเงินเข้าบัญชีของคุณ (OK918xxx หรือ อื่นๆ)

จํานวนเงินที่ต้องการแลกเปลี่ยน (โปรดดูอัตรายอดคงเหลือที่หน้าแรกของเว็บไซต์)

แสดงหลักฐานหรือไม่ (กรอก Email เพื่อรับหลักฐาน หรือ ปล่อยว่างเพื่อไม่ต้องการรับหลักฐาน)