Bitcoin หรือ บิทคอยน์ คือ

bitcoin-logo-2017

Bitcoin หรือ บิทคอยน์ ตัวย่อ BTC เป็นสกุลเงินตราแบบดิจิตัล ในโลกยุคดิจิตัลสมัยใหม่ มีระบบการชำระเงินในแบบ P2P (Peer to Peer) ระหว่างผู้โอนไปยังผู้รับโดยตรง ปราศจากการควบคุมจากศูนย์กลาง ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์

Bitcoin เริ่มใช้งานครั้งแรกในปี ค.ศ. 2009 โดยเป็นเงินตราที่เรียกว่า “Cryptocurrency” ใช้การเข้ารหัสลับในการควบคุมการสร้างที่ทุกคนสามารถสร้างได้ในรูปแบบ mining และโอนเงิน ระหว่างกระเป๋าเงิน Bitcoin Wallet โดย Bitcoin ได้รับการพัฒนาโดยโปรแกรมเมอร์ชาวญี่ปุ่นที่ใช้นามแฝงว่า ซะโทชิ นะคะโมโตะ “Satoshi Nakamoto”ปัจจุบัน Bitcoin กลายเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง และมีหลายประเทศที่รองรับ Bitcoin ในการชําระเงิน ใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์ และยังเป็นสกุลเงินเรียบร้อยแล้ว อาทิเช่นประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

Bitcoin สร้างขึ้นด้วยการ “ไมนิง” (mining, การทำเหมือง, การขุดทอง) สเหมือนการทําเหมืองแร่ทองคําที่มีตลาดรองรับและอยู่ในรูปแบบเปิด ที่ทุกคนสามารถสร้างได้ การไมนิง หรือ การทําเหมืองแร่ นั้นสามารถทำได้โดยการซื้อเครื่องขุด หรือใช้การ์ดจอ หรือ CPU ในการขุด โดยในปัจจุบันได้รับการพัฒนาระดับความยากไปไกลมาแล้วเกินกว่าที่คอมพิวเตอร์บ้านทั่วไปจะทําการไมนิงได้ ปัจจุบันได้พัฒนาการขุดไปเป็นแบบ Cloud Mining หรือเช่าซื้อจํานวน Hash “หน่วยความเร็วในการขุด” โดยจะจ่ายออกในรูปแบบเงินปันผลรายวัน ที่สะดวกสำหรับผู้ใช้งาน

Bitcoin Confirmation กระบวนการยืนยัน ตรวจสอบ และบันทึกการชำระเงิน โดยใช้หลักการว่า เมื่อมีธุรกรรมการโอนเงินเกิดขึ้น ธุรกรรมนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบและยืนยันโดยเครือข่ายเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่นั้น จะได้รับค่าธรรมเนียมเงินบิทคอยน์จำนวนเล็กน้อยในการขับเคลื่อน ยิ่งเราเสียค่าธรรมเนียมที่มากการทําธุรกรรมยิ่งมีความเร็วมากขึ้น ด้วยหลักการนี้ทำให้บิทคอยน์เป็นสกุลเงินที่ไม่ขึ้นกับหน่วยงานรัฐบาลใดและมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงินต่ำกว่าการชำระเงินผ่านระบบธนาคาร

Bitcoin Fee ค่าธรรมเนียมที่ตํ่า ในการโอนเงินระหว่างประเทศที่ตํ่า แบบตํ่าสุดอยู่ที่ 0.000023 BTC หรือประมาณไม่เกิน 1 บาท ระยะเวลายืนยัน 1-2 วัน แบบสูงสุด 30 บาท ไม่เกิน 1 ชั่วโมง โดยค่าธรรมเนียมสามารถกําหนดได้โดยผู้โอนโดยตรงผ่าน Bitcoin Wallet การทํารายการจะถูกบันทึกผ่าน Blockchain ที่สามารถตรวจสอบกระบวนการยืนยันธุรกรรมได้ทั้งหมด

get-bitcoin-free

Bitcoin แนวทางการได้รับ Bitcoin หลัก มีอยู่ 3 วิธี หลักๆ

1.โดยการทําเหมืองแร่, ขุด หรือ Mining โดยอาศัยฮาดแวร์ในการขุด หรือใช้บริการ Cloud Mining ซึ่งมีความเสี่ยงมากพอสมควร
2.โดยการเทรดค่าเงิน Bitcoin ขึ้นอยู่กับความผันผวนของค่าเงินระหว่างประเทศ ผ่านอุปสงค์ อุปทาน และภาวะดุลยภาพของตลาดในขณะนั้น และ การเกรงกําไร ผ่านตลาดแลกเปลี่ยน
3.ได้มาโดยวิธีการอื่นๆ อาทิ เกม, Bitcoin แจกฟรี, HYIP กองทุนผลตอบแทน (ไม่แนะนํา)
โปรดศึกษาและทําความเข้าใจก่อนลงทุน

เมนู : แจ้งโอนเงิน เติมเงิน Bitcoin ผ่าน Truemoney Wallet เติมเงิน Bitcoin ผ่านบัครเติมเงิน Truemoney วิธีเติมเงิน Bitcoin ผ่าน เซเว่น อีเลฟเว่น