จับภาพหน้าจอ 2559-04-01 เวลา 12.38.46 AM

ชื่อของคุณ

อีเมล์ของคุณ (เพื่อรับ Steam Wallet Code)

ธนาคารที่โอนเงิน

จํานวนเงินที่โอน

วันที่โอน เดือน/วัน/ปี เช่น 05/01/2559

เวลาที่โอน เช่น 10:00 น.

#ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เช็คราคาล่าสุด
2. ชําระเงิน
3. แจ้งชําระเงิน
4. รับ Steam Wallet Code
#เติมเงิน Steam Wallet Code พร้อมจําหน่าย
steam-wallet-5-usd steam-wallet-10-usd steam-wallet-20-usd steam-wallet-25-usd steam-wallet-50-usd steam-wallet-100-usd

5 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท

10 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท

20 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท

25 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท

50 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท

100 USD เท่ากับ

ราคา 1200 บาท